Denne videoen krever at du har logget inn med Vipps for å se.

Vipps

Fokus på foreldre som snakker hverandre ned

April 02, 2024 01:51 PM; Foreldrefremmedgjøring, at barn kan motsette seg samvær med den ene eller begge foreldrene, blir i økende grad løftet frem. I Haugesund blir det nå for første arrangert kurs om temaet.

Oppdag lignende videoer som har samme tagger som Fokus på foreldre som snakker hverandre ned

Ingen videoer i denne kategorien ennå.